Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice Op Avontuur


Artikel 1: De hond

1.1  Uw hond dient gezond te zijn voor deelname aan de groepswandelingen.

1.2  Uw hond dient ingeënt te zijn tegen hondenziektes zoals Parvo, Kennelhoest.

1.3  Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, wormen en teken.

1.4  Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier

1.5  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hond(en) uit te sluiten

wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

1.6  Uw hond dient de basis commando’s te kennen zoals; hier, blijf, zit,

wacht.


Artikel 2: Werkwijze

2.1  De opdrachtnemer loopt met uw hond op de afgesproken dagen en tijden.

2.2  De hond wordt tijdens de wandeling losgelaten, tenzij anders is afgesproken.

2.3  De hond dient tijdens de wandeling voorzien te zijn van een goed passende halsband of tuig. Deze wordt tijdens de wandeling voorzien van een penning van Op Avontuur.

2.4  Loopse teven en zieke honden zijn uitgesloten om deel te nemen van de wandelingen, u dient dit tijdig te melden.

2.5  Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm wordt er niet of aangepast gelopen. Dit ter beoordeling van de opdrachtnemer.

2.6  De duur van de wandeling kan aangepast worden in verband met de

veiligheid van de honden. Dit ter beoordeling van de opdrachtnemer.

2.7  Weekend wandelingen en wandelingen op feestdagen zijn op aanvraag

en geen vaste dienst.


Artikel 3: Betaling

3.1  Betalingen dienen vooraf te worden voldaan, contant of per bankbetaling. Bij niet tijdige betaling behoudt Op Avontuur zich het recht om de overeenkomst (tijdelijk) te ontbinden.

3.2  De opdrachtnemer behoudt het recht om prijzen één keer per jaar te wijzigen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.


Artikel 4: Vakantie en afmelden

4.1  De opdrachtnemer behoudt het recht om gedurende het jaar vakantie en/of vrije dagen op te nemen waardoor de hond niet wordt uitgelaten. U wordt hier ruim van tevoren persoonlijk over bericht.

4.2  De opdrachtnemer behoudt zich het recht om door ziekte af te zien van het uitlaten van de hond en zal zich zo spoedig mogelijk afmelden bij opdrachtgever.

4.3  U dient een afgesproken uitlaatbeurt uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Indien de afmelding niet tijdig is ontvangen is Op Avontuur genoodzaakt de volledige kosten door te berekenen.


Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1  U dient een AVP-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.

5.2  U blijft ten alle tijden aansprakelijk voor schade aan derden of zaken

veroorzaakt door uw hond.

5.3  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan uw huis of

interieur als gevolg van een natte en/of vieze hond.

5.4  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan

tijdens het vervoeren van de honden.

5.5  Ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding kan de

opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld wanneer uw hond wegloopt tijdens het uitlaten. De opdrachtnemer zal bij verlies alle redelijke inspanningen verrichten om uw hond zo spoedig mogelijk te vinden.

5.6  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige verwondingen, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond. Met uitzondering van letsel dat direct door de opdrachtnemer is veroorzaakt. De opdrachtnemer zal er alles aan doen om letsel te voorkomen.

5.7  In het geval de opdrachtnemer uw hond thuis ziek aantreft of wanneer zich tijdens het uitlaten een calamiteit voordoet, machtigt u de opdrachtnemer om op uw kosten een lokale dierenkliniek te consulteren.


Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

6.1  Er geldt een opzeggingstermijn van één week voor de volgende maand.

6.2  De opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht om de overeenkomst

te ontbinden. Zonder dringende aanleiding hiertoe zal artikel 6.1 aangehouden worden.


Artikel 7: Huissleutels

7.1  Indien u niet thuis bent dient u de opdrachtnemer te voorzien van een goedwerkende huissleutel zodat deze uw hond kan ophalen.

7.2  Indien uw hond niet aanwezig is of de opdrachtnemer geen toegang heeft tot de woning, worden de kosten voor de geplande wandeling volledig in rekening gebracht.

7.3  De opdrachtnemer bewaart de huissleutel op een veilige locatie en voorziet deze niet van een adreslabel.

7.4  De opdrachtnemer zal de sleutel onmiddellijk teruggeven, indien de eigenaar hierom vraagt. Daarbij zal het sleutelcontract ook per direct worden beëindigd.

7.5  De opdrachtnemer zal bij verlies of diefstal van uw huissleutel u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade door dit verlies.